Fes-te’n soci

L’Associació Aula d’Extensió Universitària de Calella té tres modalitats d’associat i les quotes són anuals.

1_Soci Ordinari:
és aquella persona que vol col·laborar amb l’associació i alhora participar en totes les conferències que tinguin lloc durant el curs. Disposarà d’un carnet nominatiu i intransferible.

2_Soci Protector:
és aquella persona, empresa o entitat que vol col·laborar amb l’associació, apadrinant una conferència a l’any, i alhora participar en totes les conferències que s’imparteixin durant el curs. Disposarà d’un carnet corporatiu que podrà utilitzar qualsevol persona que el presenti. El nom de l’empresa o entitat col·laboradora apareixerà llistat en tot el material corporatiu de l’Aula, en la pantalla de presentació cada dimecres de conferència, en la pàgina web de l’Aula i se’n farà difusió als mitjans de comunicació.

3_Soci Patrocinador:
és aquella entitat o empresa que desitja col·laborar amb l’associació en el seu manteniment, continuïtat i activitats en general . Disposarà d’un carnet corporatiu que podrà utilitzar qualsevol persona que el presenti. El nom de l’empresa o entitat col·laboradora apareixerà amb el seu logotip en tot el material corporatiu de l’Aula, en la pantalla de presentació cada dimecres de conferència, en la pàgina web de l’Aula i se’n farà difusió als mitjans de comunicació.